Careers

Tham gia cùng chúng tôi và khám phá giới hạn của bạn

Tại CoinUnited.io, chúng tôi không chỉ quan tâm đến việc tuyển dụng. Chúng tôi tin vào việc giúp mọi người của chúng tôi nhận ra toàn bộ tiềm năng của mình và tôn trọng công việc chăm chỉ. Sẵn lòng khám phá thêm cho sự nghiệp của bạn?

Chúng tôi đang cung cấp nhiều lợi ích tuyệt vời

Phát triển Chuyên nghiệp
Chúng tôi cố gắng cung cấp cho nhân viên của mình một con đường rõ ràng, được hỗ trợ để phát triển bằng cách cung cấp cho họ tiếp cận với giáo dục bậc cao, phát triển chuyên nghiệp, và hơn thế nữa.
Cơ hội toàn cầu
Tài năng của CoinUnited.io đến từ khắp nơi trên thế giới. Vị trí làm việc linh hoạt trên toàn bộ văn phòng toàn cầu của chúng tôi cho phép bạn hợp tác và tương tác với đồng nghiệp quốc tế.
Nơi làm việc Động
Cung cấp môi trường văn phòng hiện đại, tiên tiến về công nghệ và các lựa chọn làm việc từ xa. Chúng tôi thừa nhận và điều chỉnh theo nhu cầu tiếp nhận mới của thực tế.
Gói lợi ích Cạnh tranh
Chúng tôi tin vào việc thưởng cho nhân viên của mình. Chúng tôi cung cấp những gói lợi ích hào phóng để đáp ứng nhu cầu sức khỏe và sự khoẻ mạnh cũng như các chương trình được thiết kế riêng cho sự tinh thần và cảm xúc của nhân viên.
Giá trị của chúng tôi

Làm thế nào để bắt đầu sự nghiệp về tiền điện tử? Tham gia đội ngũ của chúng tôi đang phát triển mạnh mẽ

Giá trị của chúng tôi nằm ở cốt lõi của văn hóa của chúng tôi. Những giá trị này là cam kết với nhân viên, khách hàng và toàn bộ ngành công nghiệp blockchain.

Quy trình tuyển dụng

1
Ứng tuyển
2
Phỏng vấn
3
Đề nghị
4
Đào tạo cho người mới

Vị trí đang tuyển

Chúng tôi đang tìm kiếm tài năng trên khắp thế giới. Bạn đã sẵn sàng làm việc tại Singapore, London, Toronto, Vancouver, Tokyo, Đài Bắc, Seoul, Dubai, Sydney, Melbourne, Frankfurt, Los Angeles, New York chưa?
Không thấy công việc mơ ước của bạn? Liên hệ
This is some text inside of a div block.
OK

Choose Your Language