Quảng cáo sản phẩm của bạn tới
các Nhà giao dịch tiền điện tử

Kết nối với người mới biết đến tiền điện tử

Quảng bá hàng hóa hoặc dịch vụ của bạn trên CoinUnited.io để có lợi thế cạnh tranh.

Người dùng truy cập CoinUnited.io để tìm hiểu về thị trường tiền điện tử.
Tại CoinUnited.io, người dùng có thể học hỏi, tương tác, và gặp gỡ các nhà cung cấp dịch vụ uy tín.
Gần 50% lượt truy cập được đưa đến nhà quảng cáo của chúng tôi.

Khán giả của CoinUnited.io

Thu hút lượt truy cập vào thương hiệu của bạn

Dữ liệu dân số
Vị trí
Thiết bị

Cách kết nối với khán giả của chúng tôi

Sử dụng 6 loại vị trí để tạo quảng cáo hiệu quả.

Nơi kết nối với khán giả của chúng tôi

Tương tác với người dùng trung thành trong mạng lưới của chúng tôi.

Thu hút người dùng đang hoạt động trong thị trường tiền điện tử để khám phá sản phẩm của bạn.
Giới hạn một vị trí 1296x170 trên mỗi trang.
Tiếp cận với những người hoạt động nhất trong cộng đồng tiền điện tử.
Nhận diện những người tiêu thụ thông tin liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của bạn.
Các định dạng 1296x170 và 306x325 đều có.
Tham gia vào mạng lưới người dùng độc đáo hàng tháng hơn 2,7 triệu người trên toàn thế giới.
Tạo ấn tượng với nhiều kích cỡ banner.

Thông cáo báo chí

Sử dụng thông cáo báo chí được tài trợ để tăng nhận thức của công chúng về doanh nghiệp của bạn.
Thông cáo báo chí được nổi bật trên trang thông cáo báo chí của chúng tôi, bản tin, trang mạng xã hội.
Các bài nộp phải tuân theo tiêu chuẩn PR và không được bao gồm câu chuyện được tài trợ hoặc quảng cáo.

Nội dung tài trợ

Bản tin

Đã đạt 100.000+ người đăng ký.
Email của bạn được bảo vệ khỏi trình chặn quảng cáo.

Podcast

Giới thiệu những đồng nghiệp hàng đầu trong ngành qua phỏng vấn để quảng bá thương hiệu hoặc sản phẩm của bạn.
Định dạng thú vị, được chủ trì.

Sử dụng Bitcoin để mua quảng cáo hiển thị ngay bây giờ

Bắt đầu chiến dịch quảng cáo của bạn ngay lập tức.

Có thắc mắc khác không?

This is some text inside of a div block.
OK

Choose Your Language