Share
Facebook
Twitter
Whatsapp
Linkedin
Email
Copy link

De stagnerende economie van de eurozone wordt gebukt onder de Duitse malaise

De economie van de eurozone stagneert in 2023, de Duitse zwakte remt de groei
De eurozone vermijdt ternauwernood een recessie, de VS zien een indrukwekkende groei ondanks mondiale uitdagingen
2024/01/30 (jan. 30ste, 2024 11:25 am)
T
SMALL
T
MEDIUM
T
LARGE
Share

Introductie

De economie van de eurozone heeft het afgelopen jaar te maken gehad met stagnatie, voornamelijk als gevolg van een industriële neergang in Duitsland, de voormalige economische grootmacht van de regio, zo blijkt uit recente gegevens. Hoewel de eurozone in het laatste kwartaal van 2023 ternauwernood een regelrechte recessie kon vermijden, lieten de Verenigde Staten, hun grootste handelspartner, een indrukwekkende groei zien. Geopolitieke factoren verstoorden het Duitse bedrijfsmodel, dat sterk afhankelijk was van goedkope energie uit Rusland en intensieve handel met China. De Duitse economie kromp in de laatste drie maanden van 2023 met 0,3%, wat bijdroeg aan een vlakke productie in het hele blok.

Langdurige traagheid en uitdagende vooruitzichten

Dit was het zesde achtereenvolgende kwartaal van beperkte of geen groei voor de eurozone. Diego Iscaro, hoofd van Europe Economics bij S&P Global Market Intelligence, waarschuwde dat de vooruitzichten voor 2024 uitdagend blijven vanwege de haperende vraag en de escalerende geopolitieke spanningen. In schril contrast hiermee hebben de Verenigde Staten de recessievoorspellingen terzijde geschoven en het afgelopen jaar een groeipercentage van 2,5% gerealiseerd. Eurostat heeft geen jaarcijfers voor de hele eurozone verstrekt, omdat het rapport mogelijk herzien wordt, vooral wat de Ierse productie betreft. De verwachting is echter dat het jaarcijfer slechts iets boven nul zal uitkomen.

BTC/USDT
0
24h Chg. %
0%
7d Chg. %
0
0%
0
Price
0%
7d Chg. %
0%
7d Chg. %
0
0%
Buy
Sell

Inflatie, stakingen en de economie

Het jaar begon met een reeks stakingen en protesten, gedreven door zorgen over de inflatie, waaronder demonstraties van boeren in Duitsland en Frankrijk die zich verzetten tegen de geleidelijke verlaging van de subsidies van de Europese Unie. Naarmate de inflatie begint af te nemen, wordt verwacht dat werknemers dit jaar weer wat koopkracht zullen herwinnen. Christoph Weil, econoom bij Commerzbank (ETR:CBKG), is echter van mening dat dit misschien niet genoeg is en voorspelt dat een significante opleving voor de rest van het jaar onwaarschijnlijk is. Weil merkt ook op dat het vanwege de aanhoudend hoge inflatie onwaarschijnlijk is dat de Europese Centrale Bank (ECB) haar beleidsrente vóór de zomer zal verlagen, waardoor een positief effect op de economie tot 2025 zal worden uitgesteld.

Expert Analysis
Navigeren door het bearish bbp van de eurozone: winstpotentieel blootleggen te midden van stagnatie

Analyse: de stagnerende economie van de eurozone wordt gebukt onder de Duitse malaise

Uit recente gegevens blijkt dat de economie van de eurozone stagneerde, voornamelijk als gevolg van een industriële neergang in Duitsland, een voormalige economische grootmacht. De Duitse krimp met 0,3% in het laatste kwartaal van 2023 droeg bij aan een vlakke productie in het hele blok, wat het zesde achtereenvolgende kwartaal van beperkte of geen groei markeerde. Deze traagheid is zorgwekkend, aangezien de vooruitzichten voor 2024 uitdagend blijven als gevolg van de haperende vraag en de escalerende geopolitieke spanningen.Langdurige traagheid en uitdagende vooruitzichten

De Verenigde Staten lieten daarentegen een indrukwekkende groei zien en behaalden het afgelopen jaar een groeipercentage van 2,5%, waarmee de recessievoorspellingen werden overtroffen. Eurostat heeft geen jaarcijfers voor de gehele eurozone verstrekt, maar zal naar verwachting slechts iets boven nul uitkomen. Diego Iscaro, hoofd van Europe Economics bij S&P Global Market Intelligence, waarschuwt dat de aanhoudend zwakke vraag en de geopolitieke spanningen in de nabije toekomst voor aanzienlijke uitdagingen zullen zorgen voor de economie van de eurozone.Inflatie, stakingen en de economie

Hoewel stakingen en protesten, gedreven door bezorgdheid over de inflatie, zoals de demonstraties van boeren in Duitsland en Frankrijk tegen de verlaging van de subsidies van de Europese Unie, het begin van het jaar hebben gemarkeerd, is de verwachting dat naarmate de inflatie afneemt, de werknemers weer zullen herwinnen enige koopkracht. Christoph Weil, econoom bij Commerzbank, is echter van mening dat dit misschien niet voldoende zal zijn om de rest van het jaar een significante opleving van de economie teweeg te brengen. De aanhoudend hoge inflatie zal de Europese Centrale Bank er waarschijnlijk van weerhouden haar beleidsrente tot de zomer te verlagen, waardoor een positief effect op de economie wordt uitgesteld tot 2025.Bearish-impact op het bbp

De combinatie van de industriële neergang in Duitsland, de aanhoudende traagheid in de eurozone en uitdagende economische vooruitzichten duiden op een bearish impact op het bbp. Nu de economie van het blok het afgelopen jaar een stagnerende groei heeft doorgemaakt en het potentieel voor verdere uitdagingen bestaat, is het onwaarschijnlijk dat er op korte termijn significante verbeteringen zullen optreden. De zwakke vraag, de geopolitieke spanningen en de vertraagde monetaire beleidsreactie op de hoge inflatie dragen allemaal bij aan het bearish sentiment rond het bbp van de eurozone. Handelaren en beleggers moeten voorzichtig zijn met de potentiële neerwaartse risico's in de economische prestaties van de eurozone.

Wat veroorzaakte de stagnatie in de economie van de eurozone?
De stagnatie in de economie van de eurozone werd voornamelijk veroorzaakt door een industriële neergang in Duitsland, de voormalige economische grootmacht van de regio.
Heeft de eurozone een recessie in het laatste kwartaal van 2023 vermeden?
Ja, de eurozone heeft in het laatste kwartaal van 2023 ternauwernood een regelrechte recessie kunnen vermijden.
Welk land liet een indrukwekkende groei zien toen de eurozone stagneerde?
De Verenigde Staten, de grootste handelspartner van de eurozone, lieten een indrukwekkende groei zien.
Wat zijn de factoren die het Duitse bedrijfsmodel hebben verstoord?
Geopolitieke factoren, zoals de afhankelijkheid van goedkope energie uit Rusland en de intensieve handel met China, ontwrichtten het Duitse bedrijfsmodel.
Welke zorgen hebben begin dit jaar tot stakingen en protesten geleid?
Bezorgdheid over de inflatie, waaronder de geleidelijke afbouw van subsidies van de Europese Unie, leidde begin dit jaar tot stakingen en protesten.

Bitcoin

19,157.7
-13.2
25.65%
13:00:30 - Real-time Data
Related articles
Bitcoin holds steady around $19,000 amid growing signs of institutional adoption
2022/10/11
Bitcoin holds steady around $19,000 amid growing signs of institutional adoption
2022/10/11
Bitcoin holds steady around $19,000 amid growing signs of institutional adoption
2022/10/11