Share
Facebook
Twitter
Whatsapp
Linkedin
Email
Copy link

Het Amerikaanse Congres wordt geconfronteerd met oproepen tot een begrotingscommissie nu de schuldencrisis dreigt

Het Amerikaanse Congres wordt geconfronteerd met een oproep tot commissie om de stijgende tekorten en schulden aan te pakken
Wetgevers stellen een tweeledige commissie voor om de oplopende staatsschulden en begrotingsproblemen aan te pakken
2023/11/21 (nov. 21ste, 2023 4:20 pm)
T
SMALL
T
MEDIUM
T
LARGE
Share

Een groeiende bezorgdheid over begrotingstekorten en staatsschulden

Het Amerikaanse Congres staat onder druk om oplossingen te vinden voor de torenhoge begrotingstekorten en de escalerende schuldenlast, na de recente waarschuwing van Moody’s over mogelijke verlagingen van de kredietwaardigheid als gevolg van politiek disfunctioneren. Nu de staatsschuld de afgelopen tien jaar is verdubbeld tot 33,7 biljoen dollar (124% van het bbp), moeten wetgevers drie belangrijke opties overwegen: het verhogen van de belastingen, het bezuinigen op de uitgaven of het implementeren van een combinatie van beide.

Gezien de huidige omstandigheden en het feit dat de rente stijgt, pleiten sommige wetgevers voor de oprichting van een commissie die praktische strategieën moet ontwikkelen om de groeiende schuldenlast aan te pakken. Volgens het ministerie van Financiën zullen de rentebetalingen op de staatsschuld alleen al in het begrotingsjaar 2023 naar verwachting een verbijsterende 659 miljard dollar bereiken. Senator Mike Braun, lid van de Begrotingscommissie, benadrukt de dringende noodzaak van een dergelijke begrotingscommissie en stelt dat tekorten en schulden zouden cruciale kwesties kunnen worden bij de verkiezingen van 2024.

De stijgende staatsschuld: oorzaken en zorgen

Sinds 2013 is de staatsschuld meer dan verdubbeld van 16,7 biljoen dollar. Gedurende deze periode hebben de door de Republikeinen ingevoerde belastingverlagingen de inkomsten doen dalen, terwijl beide partijen hogere uitgaven hebben goedgekeurd, deels als reactie op de COVID-19-pandemie. Moody’s waarschuwt dat aanhoudend hoge rentetarieven de financieringskosten verder zullen opdrijven. In feite verlaagde ratingbureau Fitch in augustus de kredietrating van de Amerikaanse overheid van AAA naar AA+, daarbij verwijzend naar de impasse in het Congres die het land gevaarlijk dicht bij het in gebreke blijven van zijn financiële verplichtingen bracht.

Voorgestelde oplossingen en aanbevelingen van experts

Michael Peterson, CEO van de onpartijdige Peter G. Peterson Foundation, pleit voor de vorming van een commissie om tegemoet te komen aan de dringende behoefte aan een tweeledige aanpak voor het oplossen van de begrotingscrisis. Deze commissie kan mogelijke oplossingen verkennen door gebruik te maken van de expertise van verschillende economen en onderzoekers.

/USDT
0
24h Chg. %
0%
7d Chg. %
0
0%
0
Price
0%
7d Chg. %
0%
7d Chg. %
0
0%
Buy
Sell

Mark Zandi, hoofdeconoom van Moody’s Analytics, stelt bijvoorbeeld voor om een ​​nieuwe belasting te heffen op de uitstoot van broeikasgassen en om de aanpassingsformule van de overheid voor de kosten van levensonderhoud voor federale uitkeringsprogramma’s te wijzigen. Economen Dana Peterson en Lori Esposito Murray stellen voor om de schuldquote tegen 2043 terug te brengen tot 70% door een combinatie van belastingverhogingen en bezuinigingen. Andere aanbevelingen zijn onder meer het verhogen van de socialezekerheidsbelastingen voor mensen met een hoog inkomen en het geleidelijk verhogen van de pensioenleeftijd naar 69 jaar.

Tweezijdige inspanningen en uitdagingen in het verschiet

Senator Joe Manchin, een democraat, en senator Mitt Romney, een republikein, hebben een wetsvoorstel gesteund om een ​​tweeledige commissie op te richten die haar werk waarschijnlijk in 2025 zou afronden. De steun van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, zorgt voor optimisme over de toekomst van een dergelijke commissie. Critici, waaronder de onafhankelijke senator Bernie Sanders, zijn echter voorzichtig en uiten hun bezorgdheid over mogelijke negatieve gevolgen voor de sociale zekerheid. Sanders stelt voor alternatieven te onderzoeken, zoals het afschaffen van de limiet op het belastbaar inkomen om het trustfonds voor de sociale zekerheid te versterken.

Er wordt algemeen aangenomen dat de effectiviteit van de commissie afhangt van haar vermogen om het Congres te dwingen gevolg te geven aan haar aanbevelingen. Deze eis zou de Republikeinen er uiteindelijk van kunnen overtuigen hun weerstand tegen belastingverhogingen te verzachten als de commissie deze als haalbare opties voorstelt.

Expert Analysis
De kunst van het extraheren van edelstenen uit het Amerikaanse schuldenmoeras: waar kansen schitteren te midden van bearish wateren

Analyse: bearish impact van hoge schuldquote

Het Amerikaanse Congres wordt geconfronteerd met toenemende druk om de stijgende staatsschuld van het land aan te pakken, die 33,7 biljoen dollar heeft bereikt, wat overeenkomt met 124% van het bbp. Deze hoge schuldquote brengt aanzienlijke risico's met zich mee voor de economie en zou een bearish impact kunnen hebben op verschillende sectoren.

1. Stijgende rentetarieven en leenkosten

De toenemende schuldenlast in combinatie met stijgende rentetarieven zou kunnen leiden tot hogere financieringskosten voor de overheid. Als gevolg hiervan kunnen de overheidsuitgaven voor cruciale programma's beperkt worden, wat mogelijk gevolgen heeft voor sectoren als infrastructuur, onderwijs en gezondheidszorg.

2. Potentiële verlagingen van de kredietrating

De recente waarschuwing van Moody's over mogelijke verlagingen van de kredietwaardigheid als gevolg van politiek disfunctioneren verergert de bearish vooruitzichten nog verder. Een verlaging van de kredietwaardigheid van de Amerikaanse overheid zou kunnen leiden tot hogere leenkosten, niet alleen voor de overheid, maar ook voor bedrijven en consumenten. Dit zou de economische groei kunnen belemmeren en een negatieve impact kunnen hebben op de aandelenmarkt.

3. Begrotingsbeperkingen en verminderde beleidsflexibiliteit

De stijgende schuldquote beperkt het vermogen van de overheid om budgettaire stimuleringsmaatregelen door te voeren tijdens economische neergang. Deze verminderde beleidsflexibiliteit zou de inspanningen om toekomstige recessies of financiële crises te bestrijden kunnen belemmeren, wat mogelijk kan leiden tot langdurige economische neergang en een impact kan hebben op het vertrouwen van beleggers.

4. Potentiële belastingverhogingen en bezuinigingen

Om de schuldencrisis aan te pakken, kunnen beleidsmakers overwegen de belastingen te verhogen of bezuinigingen door te voeren, die beide bearish gevolgen kunnen hebben. Hogere belastingen kunnen het besteedbare inkomen van individuen verminderen en de bedrijfswinsten beperken, terwijl bezuinigingen negatieve gevolgen kunnen hebben voor sectoren die afhankelijk zijn van overheidscontracten of subsidies.

5. Politieke uitdagingen en onzekere beleidsresultaten

De oprichting van een tweeledige commissie om de schuldencrisis aan te pakken benadrukt de politieke uitdagingen bij het vinden van effectieve oplossingen. Verdeelde meningen over belastingverhogingen, bezuinigingen en mogelijke implicaties voor programma's als de sociale zekerheid compliceren de beleidsresultaten nog verder. Deze onzekerheid kan marktvolatiliteit zaaien en het vertrouwen van beleggers ontmoedigen.

Conclusie

De hoge schuldquote in de Verenigde Staten heeft aanzienlijke bearish gevolgen voor de economie, waaronder hogere financieringskosten, mogelijke verlagingen van de kredietwaardigheid, begrotingsbeperkingen, belastingverhogingen en politieke uitdagingen. Het resultaat van de inspanningen om deze crisis aan te pakken zal door de marktdeelnemers nauwlettend in de gaten worden gehouden, aangezien dit de economische vooruitzichten en marktprestaties de komende jaren zal bepalen.

Wat is de huidige staatsschuld in de VS?
De staatsschuld in de VS bedraagt ​​momenteel 33,7 biljoen dollar, wat neerkomt op 124% van het bbp.
Welke opties hebben wetgevers om de groeiende schulden aan te pakken?
Wetgevers hebben drie belangrijke opties om de groeiende schulden aan te pakken: het verhogen van de belastingen, het bezuinigen op de uitgaven, of het implementeren van een combinatie van beide.
Wat zijn enkele voorgestelde oplossingen om de groeiende schuldenlast aan te pakken?
Enkele voorgestelde oplossingen zijn onder meer het instellen van een begrotingscommissie, het heffen van een nieuwe belasting op de uitstoot van broeikasgassen, het wijzigen van de aanpassingsformule van de overheid voor de kosten van levensonderhoud, het verlagen van de schuldquote door een combinatie van belastingverhogingen en bezuinigingen, het vergroten van de sociale zekerheid. belastingen voor hoge inkomens, en geleidelijke verhoging van de pensioenleeftijd.
Welke inspanningen van beide partijen zijn ondernomen om de begrotingscrisis aan te pakken?
Senator Joe Manchin en senator Mitt Romney hebben een wetsvoorstel gesponsord om een ​​tweeledige commissie op te richten, met de steun van House Speaker Mike Johnson.
Wat zijn enkele van de zorgen en uitdagingen die ons te wachten staan ​​bij het aanpakken van de staatsschuld?
Sommige zorgen omvatten mogelijke negatieve gevolgen voor de sociale zekerheid en weerstand tegen belastingverhogingen. De effectiviteit van de commissie zal afhangen van haar vermogen om het Congres te dwingen gevolg te geven aan haar aanbevelingen.

Bitcoin

19,157.7
-13.2
25.65%
13:00:30 - Real-time Data
Related articles
Bitcoin holds steady around $19,000 amid growing signs of institutional adoption
2022/10/11
Bitcoin holds steady around $19,000 amid growing signs of institutional adoption
2022/10/11
Bitcoin holds steady around $19,000 amid growing signs of institutional adoption
2022/10/11

You may also like

Name
Price
Chg.
Chg. %

European Stock Futures Largely Lower;U.S. Inflation to Guide Fed Thinking

CoinUnited.io Market
Oct 10, 2022
FTSE 100 above 7000 but pound slips further slips further after
Oct 10, 2022
FTSE 100 above 7000 but pound slips further slips further after
Oct 10, 2022
FTSE 100 above 7000 but pound slips further slips further after
Oct 10, 2022
FTSE 100 above 7000 but pound slips further slips further after
Oct 10, 2022

Subscribe To Our
Newsletter

Get the latest updated