Share
Facebook
Twitter
Whatsapp
Linkedin
Email
Copy link

Η Wall Street αντιδρά υπερβολικά καθώς η Walmart ενισχύει το Outlook και δείχνει ενθαρρυντικές τάσεις

Οι προοπτικές της Walmart για το 2023 αυξήθηκαν, η αύξηση των πωλήσεων αναμένεται να αυξηθεί κατά 5-5,5%.
Οι ταμειακές ροές της Walmart εκτινάσσονται 3 δισεκατομμύρια δολάρια, συμβάλλοντας στην επέκταση της κυριαρχίας του μεριδίου αγοράς.
2023/11/21 (Νοε 21η, 2023 3:31 μμ)
T
SMALL
T
MEDIUM
T
LARGE
Share

1. Σταθερή αύξηση πωλήσεων σε συγκρίσιμο κατάστημα

Η Walmart ανέφερε αύξηση 5% στις πωλήσεις συγκρίσιμων καταστημάτων, ελαφρώς μόνο πιο αργή από την αύξηση 6% του προηγούμενου τριμήνου. Περαιτέρω ανάλυση αποκαλύπτει ότι η ανάπτυξη ήταν ποικίλη. Αυτό σημαίνει ότι η Walmart δεν βασιζόταν αποκλειστικά στην αύξηση των τιμών για να αυξήσει τις πωλήσεις. Η εταιρεία συνέχισε να κερδίζει μερίδιο αγοράς στον τομέα των παντοπωλείων, ξεπερνώντας σε απόδοση ανταγωνιστές όπως η Kroger. Επιπλέον, επεκτάθηκε ο τομέας υγείας και ευεξίας. Ωστόσο, η αύξηση των δαπανών στη Walmart επιβραδύνθηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι γενικές πωλήσεις εμπορευμάτων μειώθηκαν, υποδεικνύοντας ότι οι καταναλωτές δεν είναι ακόμη έτοιμοι να αυξήσουν σημαντικά τις δαπάνες.

2. Θετικά κέρδη και ταμειακές ροές

Παρά τη μικρή πτώση των λειτουργικών εσόδων για το δημοσιονομικό τρίτο τρίμηνο, τα κέρδη και οι ταμειακές ροές της Walmart παρουσίασαν θετική τάση. Η ελάχιστη πίεση στα λειτουργικά έσοδα προέκυψε από το χρονοδιάγραμμα ενός γεγονότος πωλήσεων. Από την άλλη πλευρά, οι ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε 19 δισεκατομμύρια δολάρια, παρέχοντας στη Walmart άφθονους πόρους για επενδύσεις σε πρωτοβουλίες ανάπτυξης. Αυτή η επένδυση στοχεύει στη διατήρηση της κυριαρχίας του μεριδίου αγοράς της σε τομείς όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο. Επιπλέον, η Walmart μπορεί να διατηρήσει την ηγετική της θέση στις τιμές, αυξάνοντας έτσι την επισκεψιμότητα των πελατών.

/USDT
0
24h Chg. %
0%
7d Chg. %
0
0%
0
Price
0%
7d Chg. %
0%
7d Chg. %
0
0%
Buy
Sell

3. Διαχείριση αποθέματος και φωτεινή προοπτική

Η Walmart επέδειξε αποτελεσματική διαχείριση αποθεμάτων μειώνοντας το απόθεμα κατά 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε 64 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή η προσαρμογή υποδηλώνει την επίγνωση της διοίκησης για τις τρέχουσες τάσεις της ζήτησης και τη δέσμευση για αποφυγή πλεονάζοντος αποθέματος κατά την περίοδο των εορτών. Ωστόσο, τα στελέχη πρέπει να εξισορροπήσουν προσεκτικά τα επίπεδα αποθεμάτων, καθώς η ανεπαρκής απογραφή μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμένες ευκαιρίες. Επιπλέον, οι προοπτικές της Walmart για το 2023 έχουν βελτιωθεί. Η εταιρεία αναμένει τώρα αύξηση των πωλήσεων κατά 5% έως 5,5%, υπερβαίνοντας το προηγούμενο εύρος 4% έως 4,5%. Η καθοδήγηση για την ανάπτυξη ξεκίνησε στο 3,5% στην αρχή του έτους. Η πρόβλεψη για τα κέρδη παρέμεινε αμετάβλητη, αλλά οι μέτοχοι μπορούν να αναμένουν σταθερή αύξηση κερδών και μέτρια αύξηση του λειτουργικού περιθωρίου κέρδους.

Μολονότι η απόδοση της μετοχής της Walmart έχει μείνει πίσω από την απόδοση 17% της αγοράς φέτος, παραμένει άνοδο 10% το 2023. Ενώ η εταιρεία προσεγγίζει την περίοδο των διακοπών με προσοχή λόγω των μοτίβων καταναλωτικών δαπανών, έχει παρατηρήσει έντονη επισκεψιμότητα πελατών και άνοδο περιθώρια κέρδους. Οι επενδυτές θα πρέπει να αξιολογούν προσεκτικά αυτούς τους παράγοντες όταν λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τη Walmart.

Expert Analysis
Η Walmart καταρρίπτει την παράδοση, γραφήματα ανοδικής πορείας: απελευθερώνοντας ευκαιρίες κέρδους εν μέσω ισχυρών σημάτων ανάπτυξης

Ανάλυση των προοπτικών και των τάσεων της Walmart

Οι πρόσφατες επιδόσεις και οι προοπτικές της Walmart δείχνουν πολλά υποσχόμενα σημάδια ανάπτυξης και δύναμης σε βασικούς τομείς της επιχείρησής της. Ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει σε αυτή τη θετική προοπτική είναι η σταθερή αύξηση των πωλήσεων σε συγκρίσιμα καταστήματα κατά 5%. Παρά την ελαφρά επιβράδυνση από το προηγούμενο τρίμηνο, αυτή η ανάπτυξη, λόγω της αύξησης του μεριδίου αγοράς στον τομέα των παντοπωλείων και της επέκτασης στον τομέα της υγείας και ευεξίας, δείχνει την ικανότητα της Walmart να προσελκύει και να διατηρεί πελάτες. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι γενικές πωλήσεις εμπορευμάτων μειώθηκαν, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να είναι προσεκτικοί στην αύξηση των δαπανών τους.

Μια άλλη ενθαρρυντική πτυχή είναι η θετική τάση στα κέρδη και τις ταμειακές ροές. Ακόμη και με μια μικρή πτώση στα λειτουργικά έσοδα, οι ταμειακές ροές της Walmart αυξήθηκαν κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε 19 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή η υγιής θέση ταμειακών ροών παρέχει μια ευκαιρία για συνεχείς επενδύσεις σε πρωτοβουλίες ανάπτυξης, ιδιαίτερα στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η ισχυρή θέση της Walmart στην αγορά και η ηγετική θέση στις τιμές πιθανότατα θα οδηγήσουν σε αυξημένη επισκεψιμότητα πελατών.

Η αποτελεσματική διαχείριση αποθέματος είναι ένα άλλο θετικό στοιχείο. Η μείωση του αποθέματος της Walmart κατά 1 δισεκατομμύριο δολάρια καταδεικνύει την επίγνωση της διοίκησης για τις τρέχουσες τάσεις της ζήτησης και τη δέσμευσή τους να αποφύγουν τα υπερβολικά αποθέματα κατά την περίοδο των εορτών. Ωστόσο, η επίτευξη της σωστής ισορροπίας είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή χαμένων ευκαιριών λόγω ανεπαρκούς αποθέματος έως τα τέλη Νοεμβρίου.

Πρόβλεψη ανοδικού αντίκτυπου

Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες, είναι λογικό να προβλεφθεί ανοδική επίδραση στη μετοχή της Walmart. Οι βελτιωμένες προοπτικές για το 2023, με τις πωλήσεις να αναμένεται να αυξηθούν μεταξύ 5% και 5,5%, υπερβαίνοντας το προηγούμενο εύρος, υποδηλώνει μια θετική αναπτυξιακή τροχιά. Αν και οι προβλέψεις για τα κέρδη παρέμειναν αμετάβλητες, οι μέτοχοι μπορούν να αναμένουν σταθερή αύξηση των κερδών και μέτρια αύξηση του λειτουργικού περιθωρίου κέρδους.

Ενώ η απόδοση των μετοχών της Walmart δεν συμβαδίζει με τη συνολική αγορά, παρουσιάζοντας απόδοση 10% το 2023 σε σύγκριση με το 17% της αγοράς, η παρατηρούμενη ισχυρή επισκεψιμότητα πελατών και τα αυξανόμενα περιθώρια κέρδους υποδηλώνουν τη δυνατότητα για περαιτέρω κέρδη. Οι επενδυτές θα πρέπει να αξιολογούν προσεκτικά αυτούς τους παράγοντες όταν εξετάζουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις σχετικά με τη Walmart.

Ποια ήταν η αύξηση των πωλήσεων συγκρίσιμων καταστημάτων της Walmart;
Η Walmart ανέφερε αύξηση 5% στις πωλήσεις συγκρίσιμων καταστημάτων.
Ποια ήταν η απόδοση της Walmart στον τομέα των παντοπωλείων σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της;
Η Walmart ξεπέρασε τους αντιπάλους της όπως η Kroger και κέρδισε μερίδιο αγοράς στον τομέα των παντοπωλείων.
Ποια ήταν η τάση στις γενικές πωλήσεις εμπορευμάτων της Walmart;
Οι γενικές πωλήσεις εμπορευμάτων μειώθηκαν, υποδεικνύοντας ότι οι καταναλωτές δεν είναι ακόμη έτοιμοι να αυξήσουν σημαντικά τις δαπάνες.
Ποια ήταν η αύξηση των ταμειακών ροών της Walmart;
Οι ταμειακές ροές της Walmart αυξήθηκαν κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε 19 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ποιες είναι οι προοπτικές ανάπτυξης πωλήσεων της Walmart για το 2023;
Η Walmart αναμένει ότι οι πωλήσεις θα αυξηθούν κατά 5% έως 5,5% το 2023, υπερβαίνοντας το προηγούμενο εύρος 4% έως 4,5%.

Bitcoin

19,157.7
-13.2
25.65%
13:00:30 - Real-time Data
Related articles
Bitcoin holds steady around $19,000 amid growing signs of institutional adoption
2022/10/11
Bitcoin holds steady around $19,000 amid growing signs of institutional adoption
2022/10/11
Bitcoin holds steady around $19,000 amid growing signs of institutional adoption
2022/10/11

You may also like

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Πάουελ, ωθεί πίσω στις προσδοκίες για επιθετικές περικοπές επιτοκίων
Αποθέματα
6 ώρες πριν
Αύξηση των καταναλωτών που αναζητούν πιστωτική συμβουλευτική καθώς τα επίπεδα χρέους φτάνουν σε υψηλά ρεκόρ
Αποθέματα
7 ώρες πριν
Ο απατεώνας κρυπτονομισμάτων του Μαϊάμι καταδικάστηκε σε 63 μήνες φυλάκιση και υποχρεώθηκε να επιστρέψει 4 εκατομμύρια δολάρια
Κρυπτογράφηση
11 ώρες πριν
Η Circle ζητά αυστηρότερους κανόνες Stablecoin, δίνοντας έμφαση στη διαφάνεια και τη συμμόρφωση
Κρυπτογράφηση
14 ώρες πριν
Hard to Be Bullish: Challenges in Healthcare Stocks εν μέσω κυβερνητικής δράσης και έλλειψης καινοτομίας
Αποθέματα
15 ώρες πριν
Η εμπιστοσύνη της αγοράς εκτινάσσεται εν μέσω παγκόσμιας οικονομικής επιβράδυνσης και ανησυχιών για ύφεση
Αποθέματα
16 ώρες πριν
Οι νομοθέτες εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τις συστάσεις του Υπουργείου Οικονομικών για τα Stablecoins και τα Crypto
Κρυπτογράφηση
μία μέρα πριν
Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων μειώνονται κατακόρυφα, ενισχύοντας τη ζήτηση και μειώνοντας το έλλειμμα αποθεμάτων
Αποθέματα
2023/12/01
Μικτά μηνύματα από τον πρόεδρο της Federal Reserve Powell σχετικά με τις περικοπές επιτοκίων
Αποθέματα
2023/12/01
Αναμένεται ράλι Δεκεμβρίου καθώς οι μετοχές εκτινάσσονται στα ύψη τον ιστορικό μήνα, συνεχίζοντας την ισχυρή ορμή
Αποθέματα
2023/12/01
Η SEC προτρέπεται να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τη σαφήνεια στη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων
Κρυπτογράφηση
2023/12/01
Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό βαθαίνουν καθώς οι αγορές στοιχηματίζουν σε μειώσεις επιτοκίων
Αποθέματα
2023/12/01
Name
Price
Chg.
Chg. %

European Stock Futures Largely Lower;U.S. Inflation to Guide Fed Thinking

CoinUnited.io Market
Oct 10, 2022
FTSE 100 above 7000 but pound slips further slips further after
Oct 10, 2022
FTSE 100 above 7000 but pound slips further slips further after
Oct 10, 2022
FTSE 100 above 7000 but pound slips further slips further after
Oct 10, 2022
FTSE 100 above 7000 but pound slips further slips further after
Oct 10, 2022

Subscribe To Our
Newsletter

Get the latest updated