Share
Facebook
Twitter
Whatsapp
Linkedin
Email
Copy link

Η C3.ai Stock λαμβάνει μια αναβάθμιση, αλλά αξίζει τη διαφημιστική εκστρατεία;

Η μετοχή C3.ai αναβαθμίστηκε για να έχει καλύτερη απόδοση με ρεαλιστική καθοδήγηση και μειωμένη τιμή
Η Oppenheimer αποτιμά τη μετοχή C3.ai στα 40 $ ανά μετοχή, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες για την αύξηση των εσόδων και την κερδοφορία της εταιρείας
2023/11/21 (Νοε 21η, 2023 6:09 μμ)
T
SMALL
T
MEDIUM
T
LARGE
Share

Αρχική κάλυψη και αναβάθμιση του Oppenheimer σε καλύτερη απόδοση

Σύμφωνα με το StreetInsider.com, η μετοχή C3.ai, μια εξέχουσα εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης (AI), παρουσίασε αύξηση 3,5% στην τιμή της μετοχής το πρωί της Τρίτης (από τις 11:40 π.μ.). Η Oppenheimer, ένας από τους κορυφαίους οικονομικούς αναλυτές, ξεκίνησε για πρώτη φορά να καλύπτει τη μετοχή C3.ai τον Ιούνιο με ουδέτερη αξιολόγηση. Ωστόσο, η εταιρεία έχει τώρα αναβαθμίσει την αξιολόγησή της σε υπεραπόδοση βάσει σημαντικών παραγόντων.

Βαθύτερη καθοδήγηση και προβλέψεις αναλυτών του C3.ai

Η υποτίμηση της τιμής της μετοχής της C3.ai κατά 20% από τον Ιούνιο, μαζί με την πιο ρεαλιστική και εφικτή καθοδήγησή της, δικαιολογούν την αναβαθμισμένη βαθμολογία της Oppenheimer. Οι αναλυτές, συμπεριλαμβανομένου του Oppenheimer, έχουν παρακολουθήσει προσεκτικά αυτήν την καθοδήγηση. Προηγουμένως, είχε προβλεφθεί ότι η C3.ai θα είχε ζημία 0,12 $ ανά μετοχή στην επόμενη έκθεση κερδών της. Ωστόσο, η τρέχουσα συναίνεση μεταξύ των αναλυτών υπολογίζει τώρα μια απώλεια 0,18 $ ανά μετοχή.

Είναι ενδιαφέρον ότι η Oppenheimer δεν αξιολογεί το C3.ai αποκλειστικά με βάση τα κέρδη, τα οποία η εταιρεία δεν διαθέτει επί του παρόντος. Αντίθετα, η αποτίμηση είναι συνδεδεμένη με τις προσδοκίες εσόδων. Σύμφωνα με τον Oppenheimer, η κατάλληλη τιμή της μετοχής θα πρέπει να αντικατοπτρίζει περίπου 10 φορές τα προβλεπόμενα έσοδα για το οικονομικό 2025. Αυτό γίνεται υπό το φως της πεποίθησης ότι το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης θα διαρκέσει, οδηγώντας ενδεχομένως σε αύξηση εσόδων έως και 23% μέχρι τα μέσα του 2024.

/USDT
0
24h Chg. %
0%
7d Chg. %
0
0%
0
Price
0%
7d Chg. %
0%
7d Chg. %
0
0%
Buy
Sell

Αντίθετοι παράγοντες: Αποτίμηση και κέρδη

Η τρέχουσα αποτίμηση της μετοχής της C3.ai ανέρχεται στα 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια (λίγο κάτω από 29 δολάρια ανά μετοχή), ενώ η Oppenheimer εκτιμά την αξία της πιο κοντά στα 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια ή 40 δολάρια ανά μετοχή. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η προβλεπόμενη ισχυρή αύξηση των εσόδων δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, με αύξηση πωλήσεων μικρότερη από 11% το προηγούμενο τρίμηνο.

Επιπλέον, η απουσία κερδοφορίας αποτελεί πρόκληση κατά την αξιολόγηση της αξίας της μετοχής. Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η C3.ai έχει συσσωρεύσει ζημίες που ξεπερνούν τα 260 εκατομμύρια δολάρια. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της S&P Global Market Intelligence προβλέπουν συνεχείς απώλειες για την εταιρεία, που θα επεκταθούν έως το 2026 και ενδεχομένως μετά.

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες και αναμενόμενες μελλοντικές απώλειες, συνιστάται να προσεγγίσετε τη μετοχή C3.ai με προσοχή και ενδεχομένως να την δείτε ως πώληση.

Expert Analysis
Πλοήγηση στην περιοχή της τεχνητής νοημοσύνης που δεν έχει διευθετηθεί: Απελευθέρωση δυναμικού κέρδους εν μέσω ανησυχιών αποτίμησης του C3.ai

Analysis: Bearish Impact of AI on C3.ai Stock

Η πρόσφατη αναβάθμιση της μετοχής C3.ai από την Oppenheimer από ουδέτερη αξιολόγηση σε βαθμολογία υπεραπόδοσης έχει δημιουργήσει διαφημιστική εκστρατεία γύρω από την εταιρεία. Ωστόσο, η αποτίμηση της μετοχής και η έλλειψη κερδοφορίας παρουσιάζουν πτωτικούς παράγοντες που πρέπει να λάβουν υπόψη οι επενδυτές πριν λάβουν οποιεσδήποτε αποφάσεις συναλλαγών.

Ενώ η αναβαθμισμένη αξιολόγηση μπορεί να ενίσχυσε αρχικά την τιμή της μετοχής της C3.ai, οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί καθώς το χάσμα αποτίμησης και οι προσδοκίες για την αύξηση των εσόδων ενδέχεται να μην δικαιολογούνται πλήρως. Η Oppenheimer αποτιμά τη μετοχή στα 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια, υψηλότερη από την τρέχουσα χρηματιστηριακή της αξία των 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό υποδηλώνει ότι η μετοχή θα μπορούσε να υπερτιμηθεί, προσθέτοντας ένα πτωτικό κλίμα στις μελλοντικές προοπτικές της.

Επιπλέον, η έλλειψη κερδοφορίας της C3.ai και οι σημαντικές ζημίες που συσσωρεύτηκαν το περασμένο έτος εγείρουν ανησυχίες. Η εταιρεία δεν έχει ακόμη δημιουργήσει σταθερή και ουσιαστική αύξηση εσόδων, με τις πωλήσεις να αυξάνονται λιγότερο από 11% το προηγούμενο τρίμηνο. Αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα από την S&P Global Market Intelligence προβλέπουν συνεχείς απώλειες για το C3.ai το 2026 και μετά, αυξάνοντας περαιτέρω τις πτωτικές προοπτικές.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες, συνιστάται οι επενδυτές να προσεγγίζουν τη μετοχή C3.ai με προσοχή. Ενώ η αναβάθμιση από την Oppenheimer υποδεικνύει ορισμένες θετικές πτυχές των μελλοντικών δυνατοτήτων της εταιρείας, η τρέχουσα αποτίμηση και η έλλειψη κερδών παρουσιάζουν ένα επίπεδο κινδύνου που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την τιμή της μετοχής.

Βασικά συμπεράσματα:

  • Η Oppenheimer αναβάθμισε τη μετοχή C3.ai από ουδέτερη σε καλύτερη απόδοση με βάση τις προσδοκίες εσόδων και την πεποίθηση ότι το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης θα διαρκέσει.
  • Η υποτίμηση της τιμής της μετοχής του C3.ai από τον Ιούνιο και οι πιο ρεαλιστικές οδηγίες υποστηρίζουν την αναβαθμισμένη αξιολόγηση.
  • Ωστόσο, η αποτίμηση της μετοχής υπερβαίνει την αγοραία αξία της, υποδηλώνοντας πιθανή υπερτίμηση.
  • Η έλλειψη κερδοφορίας και οι σημαντικές ζημίες της εταιρείας εγείρουν ανησυχίες για τη μακροπρόθεσμη οικονομική της υγεία.
  • Συνολικά, οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να αξιολογούν πλήρως τους κινδύνους που σχετίζονται με τη μετοχή C3.ai υπό το φως των προκλήσεων αποτίμησης και κερδοφορίας της.
Γιατί αυξήθηκε η τιμή της μετοχής του C3.ai το πρωί της Τρίτης;
Η τιμή της μετοχής του C3.ai αυξήθηκε το πρωί της Τρίτης λόγω της αναβάθμισης της αξιολόγησης Oppenheimer σε υπεραπόδοση.
Ποια ήταν η αρχική βαθμολογία του Oppenheimer για τη μετοχή C3.ai;
Η Oppenheimer αρχικά βαθμολόγησε τη μετοχή C3.ai ως ουδέτερη.
Ποιοι παράγοντες δικαιολογούν την αναβαθμισμένη βαθμολογία της Oppenheimer για τη μετοχή C3.ai;
Η υποτίμηση της τιμής της μετοχής της C3.ai κατά 20% από τον Ιούνιο και η πιο ρεαλιστική και εφικτή καθοδήγησή της δικαιολογούν την αναβαθμισμένη βαθμολογία της Oppenheimer.
Πώς αξιολογείται η αποτίμηση του C3.ai από την Oppenheimer;
Η Oppenheimer αξιολογεί την αποτίμηση του C3.ai με βάση τις προσδοκίες εσόδων, με την κατάλληλη τιμή της μετοχής να αντικατοπτρίζει περίπου 10 φορές τα προβλεπόμενα έσοδα για το οικονομικό 2025.
Ποιες προκλήσεις υπάρχουν κατά την αξιολόγηση της αξίας της μετοχής C3.ai;
Οι προκλήσεις κατά την αξιολόγηση της αξίας της μετοχής C3.ai περιλαμβάνουν την προβλεπόμενη ισχυρή αύξηση των εσόδων που δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί και την απουσία κερδοφορίας, με τις συνεχείς απώλειες να προβλέπονται για την εταιρεία.

Bitcoin

19,157.7
-13.2
25.65%
13:00:30 - Real-time Data
Related articles
Bitcoin holds steady around $19,000 amid growing signs of institutional adoption
2022/10/11
Bitcoin holds steady around $19,000 amid growing signs of institutional adoption
2022/10/11
Bitcoin holds steady around $19,000 amid growing signs of institutional adoption
2022/10/11

You may also like

Η κλιματική αλλαγή απειλεί τα μέσα διαβίωσης στη λίμνη Tonle Sap της Καμπότζης
Αποθέματα
6 ώρες πριν
Το αυξανόμενο έγκλημα και η αναρχία στην Ουάσιγκτον, D.C. Απειλεί τις τοπικές επιχειρήσεις πίτσας
Αποθέματα
8 ώρες πριν
Η FTX και η Alameda μεταφέρουν 22 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτογράφηση εν μέσω διαδικασιών πτώχευσης
Κρυπτογράφηση
13 ώρες πριν
Ο CTO της Ripple καταδικάζει το Crypto Hacking, ζητά ενοποιημένο κανονισμό
Κρυπτογράφηση
14 ώρες πριν
Ο δικαστής διαλύει το TRO Against DEBT Box, αμφισβητεί τις παραπλανητικές αξιώσεις της SEC
Κρυπτογράφηση
2023/12/03
Έκθεση Απασχόλησης Νοεμβρίου: Δύναμη της αγοράς εργασίας για να αντιμετωπίσει το πραγματικό τεστ
Αποθέματα
2023/12/03
Το BitcoinTalk απαγορεύει τους μίξερ, πυροδοτώντας τη συζήτηση για το απόρρητο στα οικονομικά
Κρυπτογράφηση
2023/12/02
Το Gaming NFT Marketplace Aqua τερματίζει τη λειτουργία του εν μέσω έντονου ανταγωνισμού βιομηχανίας
Κρυπτογράφηση
2023/12/02
Οι νομοθέτες των ΗΠΑ επιδιώκουν να ενσωματώσουν κανόνες κρυπτογράφησης σε νομοσχέδια τέλους έτους
Κρυπτογράφηση
2023/12/02
Ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε τους δικηγόρους της SEC να εξηγήσουν πιθανές παραποιήσεις στο πάγωμα περιουσιακών στοιχείων
Κρυπτογράφηση
2023/12/02
Jim Cramer's Market Watch: Έκθεση μισθοδοσίας μη γεωργικών προϊόντων και κέρδη για τον καθορισμό της μοίρας της αγοράς
Αποθέματα
2023/12/02
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Πάουελ, ωθεί πίσω στις προσδοκίες για επιθετικές περικοπές επιτοκίων
Αποθέματα
2023/12/02
Name
Price
Chg.
Chg. %

European Stock Futures Largely Lower;U.S. Inflation to Guide Fed Thinking

CoinUnited.io Market
Oct 10, 2022
FTSE 100 above 7000 but pound slips further slips further after
Oct 10, 2022
FTSE 100 above 7000 but pound slips further slips further after
Oct 10, 2022
FTSE 100 above 7000 but pound slips further slips further after
Oct 10, 2022
FTSE 100 above 7000 but pound slips further slips further after
Oct 10, 2022

Subscribe To Our
Newsletter

Get the latest updated